Euro 
Kinnisvarahaldus
kinnisvara
haldamine otsi
hooldus
  home vahe mail vahe sisukord
kinnisvarahaldus


Euro Kinnisvarahaldus :: Teenused
 

 

Abistame Teid kõikides elamu-ärihoonete haldamist ja hooldamist puudutavates küsimustes, s.h õigusabi ja korteriühistu moodustamise osas.

 

Raamatupidamisteenus sisaldab järgmisi tegevusi:

 • Korteriühistu finantsraamatupidamine
 • Arvete koostamine korteriomanikele
 • Laekumiste administreerimine
 • Palgaarvestus
 • Võlglaste aruande koostamine
 • Pangaülekannete ettevalmistamine ja teostamine
 • Laekumiste üle järelevalve teostamine
 • Kulude- tulude ja bilansi aruanne
 • Aastaaruande finantsosa koostamine 

 
Heakorrateenus

Sisehooldus, mis tagab hoone üldkasutatavate- ja tehniliste pindade nõutava heakorra. Sisehoolduse alla käib tavaliselt koridoride koristus koos välisuste, trepi käsipuude, koridori seinte ja akende puhatusega, samuti põrandate märgpesu.

Välishoolduse käigus koristatakse hoone ümbrus ja territoorium prahist, puhastatakse käiguteed ja hoovi- ning parkimisalad. Suvel toimub muru niitmine, sügisel koristatakse mahalangenud puulehed ja talvel lumi. Vajadusel tehakse libetusetõrjet käigu- ja sõiduteel. Välishoolduse alla kuulub ka lipupäevadel riigilipu heiskamine ja langetamine. Samuti täidetakse nõuded linna/valla heakorra eeskirja järgmiseks.


Haldusteenus

Kinnisvara haldusteenus tähendab praktiliselt objekti tegevjuhtimist ja administreerimist. Kutsetunnistusega spetsialistide (haldurite) poolt kõikide vajalike tegevuste korraldamine ja teostamine.

Haldusteenus sisaldab järgmisi tegevusi:

 • Majandustegevuse aastakava koostamine
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine
 • Lepingute haldamine ja asjaajamine
 • Tehnosüsteemide kontrolli/hoolduse korraldamine
 • Võlgnikega suhtlemine
 • Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele
 • Näitude kogumine korteriomanikelt
 • Kulude analüüs, aruandlus üldkoosolekule ja juhatusele
 • Aastaaruande tegevusaruande koostamine
 • Remonditööde organiseerimine
 • ...

 
Hooldusteenus

Hooldusteenused on kas ennetuslikud, plaanilised või tingimuslikud tegevused tagamaks hoone osade ja tehnosüsteemide jätkuva kasutamise ja funktsioneerimise.

Enamasti on tehnohoolduse osas seaduses esitatud nõuded ja sellest tulenevalt on vaja teha regulaarselt tegevusi (ATS hooldus, soojasõlme ja küttesüsteemi hooldus, elektri käidujuhtimine, liftihooldus, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus jne), ilma milleta hoone käiku andmine ja kasutamine pole lubatud.

Plaanilise tehnohoolduse käigus puhastatakse näiteks veefiltrid, küttefiltrid, settekaevud. Hoolduse käigus vahetatakse ka läbipõlenud lambipirnid, asendatakse lõhutud seadmed jne.

 
Avarii- ja dispetserteenus

Avarii- ja dispetserteenus kujutab endast 24h valmisolekut lahendama hoonega tekkinud probleeme või küsimusi.

Avarii- ja dispetserteenus sisaldab järgmisi tegevusi:

 • avariiteadete vastuvõtmine 24h tundi ööpäevas
 • avarii lokaliseerimine 2h jooksul ja likvideerimine 24h jooksul. Väikerikete kõrvaldamine 48h jooksul 

 

Euro Kinnisvarahaldus OÜ pakub ka kodu ja büroo korrashoiuteenuseid.

EKH

 © Euro Kinnisvarahaldus OÜ | Endla 76, 10613 Tallinn | Tel. +372 680 76 67 | info@kinnisvarahaldus.ee