Euro 
Kinnisvarahaldus
kinnisvara
haldamine otsi
hooldus
  home vahe mail vahe sisukord
kinnisvarahaldus


Euro Kinnisvarahaldus :: Haldusteenus
 

Kinnisvara haldusteenus tähendab praktiliselt objekti tegevjuhtimist ja administreerimist. Kutsetunnistusega spetsialistide (haldurite) poolt kõikide vajalike tegevuste korraldamine ja teostamine.

Haldusteenus sisaldab järgmisi tegevusi:

 • Majandustegevuse aastakava koostamine
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine
 • Lepingute haldamine ja asjaajamine
 • Tehnosüsteemide kontrolli/hoolduse korraldamine
 • Võlgnikega suhtlemine
 • Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele
 • Näitude kogumine korteriomanikelt
 • Kulude analüüs, aruandlus üldkoosolekule ja juhatusele
 • Aastaaruande tegevusaruande koostamine
 • Remonditööde organiseerimine
 • ...


KÜSI PAKKUMIST! »

+372 680 76 67

EKH

 © Euro Kinnisvarahaldus OÜ | Endla 76, 10613 Tallinn | Tel. +372 680 76 67 | info@kinnisvarahaldus.ee