ÄRIKINNISVARA HALDUS

Ärikinnisvara haldamine onp lepingulisest kohustusest tulenev vastutus pika kinnisvara elukaare eest, tagades hallatava kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamise läbi kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise ja kirjeldamise (dokumenteerimise).

Ärikinnisvara haldamise põhieesmärgid on:
  • Ärikinnisvara füüsiline säilitamine: hoida korras ehitiste konstruktsioonid ja tehnosüsteemid, korraldada ehitustöid kinnistu kasutusotstarbe tagamiseks.
  • Ärikinnisvara juriidiline säilitamine: kinnisvarahaldur „registreerib“ kinnistu omandiga seotud kohustused, kontrollib nende õiguslikkust, kohustuste tähtaegade ning kvaliteedi järelvalve teostamist.
  • Ärikinnisvara majanduslik säilitamine: kõik tegevused, mis on seotud hallatava ärikinnisvara rahavoogudega, et need oleks omanikule/omanikele vastuvõetavad: kasumile orienteeritud ärikinnisvara korral tuleb tagada ettenähtud kasum, eelarveliste kinnistute puhul tagada kulude vastavus eelarvele - iga ärikinnisvara puhul määravad esmajoones omanike huvid need eesmärgid ja tegevused, millele selle kinnistu majandamine tervikuna peab vastama või kuidas püstitatud tulemuseni tuleb jõuda.
Ärikinnisvara haldamine sisaldab kõiki korralduslikke üksiktegevusi, mida igal kinnisvaraobjektil tuleb teha. Mida suurem objekt ja mida enam objektiga seotud osapooli, seda suurem on erinevate tööde maht ning keerukamad ka lahendamist vajavad probleemid, mille raames ulatame oma abikäe ärikinnisvara omanikele. 

Personaalse pakkumise saamiseks võta meiega ühendust siit: